Author Archives: tramadcalve

About tramadcalve

מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בנות משאירות מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – צור עבור בנות עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, וכדי לספק לקוחות מאובטחים נותנים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלות הדיור נופלת אך ורק בעלויות הדגם. העלות המשוערת של שכירת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.