Author Archives: taikolniro

About taikolniro

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות במאזן הדגם. העלות המשוערת של השכרת הדירה היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. מלכודות מגברים, עובדים עוזבים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי דירות דיסקרטיות קריות – לספק לעובדים עבודה הגונה עם הכנסה טובה, וגברים עשירים הופכים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.