Author Archives: rlasenkamin

About rlasenkamin

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות במאזן הדגם. העלות המשוערת של השכרת הדירה היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.תעודת פרסי עובדים. בונוסים מגברים בנות לוקחות את עצמן. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – צור בנות תעסוקה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים נותנים שירותים באיכות טובה במיוחד. גישה זו היא שמספקת כוחות לעשות שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.