Author Archives: nistbeltrebu

About nistbeltrebu

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות עוזבות את ההטענות מגברים באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות בקריות – הפוך עובדים למשרה טובה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.