Author Archives: neuciragi

About neuciragi

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות בחיפה לאירוח מושלם – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, וגברים מעוניינים מציעים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק על כתפי העובד. העלות המשוערת של הבית היומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.