Author Archives: kaiplucaner

About kaiplucaner

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות ראויות לבנות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה משפיע על ההכרזה מסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר על כתפי העובד. העלות המשוערת של שכר הדירה היומי של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרסי עובדים מובנת. טיפים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בבאר שבע – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכת שנים, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.