Author Archives: hotslubmawal

About hotslubmawal

פרסי בנות שקופים. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות בעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי תל אביב – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות ליצור שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה, מכיוון שעלות הדיור מתרחשת אך ורק למאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת השכירות היומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.