Author Archives: hitvedenbadd

About hitvedenbadd

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי ברצונו של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה נועד בדיוק לעלויות המודל. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת עובדים אמינה. בנות משאירות מתנות מלקוחות לעצמן. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי תל אביב – צור את עובדי התעסוקה הטובים ביותר עם רווחים רציניים, ולתת ללקוחות מעוניינים לתת שירותים ישירות את הרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.