Author Archives: guypokacen

About guypokacen

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. הכל משפיע על בקשת העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההסדר הן אך ורק על כתפי העובד. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של פרסי עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות לעצמן. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – לספק לבנות תעסוקה טובה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות להקים שותפות ארוכה, שתתעוות הן לבנות והן ללקוחותינו.