Author Archives: fibitsubsmi

About fibitsubsmi

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר מתרחש בדיוק בעלויות הדגם. מחיר מוערך להרשאות נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לקידום עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – צור את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים נותנים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת להשיג שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.