Author Archives: facontano

About facontano

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי במרכז – להפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.