Author Archives: elroderef

About elroderef

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע באופן בלעדי מסדר הילדה, מכיוון שעלות ההתיישבות נופלת רק על כתפי העובד. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לקידום עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בקריות – צור את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. רק גישה זו מאפשרת לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.