Author Archives: diagogreta

About diagogreta

עם הגעת ישראל, הסוכנות יוצרת תנאי דיור ראויים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה תלוי בהכרזת בקשת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן הוא רק על חשבון העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מגברים מהבנות לוקחים באופן אישי לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי – לספק לעובדים את התעסוקה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, וספק לקוחות מאובטחים מעניקים לשירותים באופן בלעדי את הרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שהיא תהיה נקייה הן מהעובדים והן מהלקוחות שלנו.