Author Archives: derfernglyctah

About derfernglyctah

מערכת תעודות של פרסי עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – צור את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, והלקוחות שלנו מציעים לשירותים רמה טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי עבור העובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על פיקוח בקשת העובד, מכיוון שתשלום הדיור נופל אך ורק על יתרת המודל. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.