Author Archives: conskimvoza

About conskimvoza

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שתשלום הדיור הוא בדיוק בעלויות הדגם. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ולספק ללקוחות מאובטחים לתת שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.