Author Archives: atphynamo

About atphynamo

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. בנות עוסקות בהשלכות מלקוחות לעצמן. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערת ליווי – צור את העבודה הטובה ביותר עם רווחים כבדי משקל, ולקוחות עשירים מספקים שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות השכירות נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.