Author Archives: abpobecam

About abpobecam

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של יום היום לבית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לקידום בנות. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים טובים, והלקוחות שלנו מציעים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות קו ארוכה, שתיהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.